Plastic Surgery

know more about us

PLASTIC SURGERY

Plastic surgery is a specialized branch of surgery. It reduces deformities and improves function and appearance. Noble hospitals, Pune has fully-fledged Plastic & Reconstructive Surgery Department; our surgeons are amongst the best in the country and offer the finest treatment available.

Overview

In addition to providing the highest standards of quality care and service to every patient, we have a dedicated team that will work with you before, during, and after surgery.

Plastic surgery includes Cosmetic, Reconstructive and Micro vascular Surgery. It plays a vital role in many areas; to name a few:

  • Burn & Post-burn deformities: Plastic surgery reduces the chances of infection, post-burn deformities & improves the survival of the patient.
  • Birth Defects: Cleft lips & palate, fused finger or toes, abnormal external urinary opening, Absence of external ear or other deformities in shape of ear, extra finger or toe etc. are treated.
  • Hand Injuries: Crush injuries of the hand. Cut & exposed tendons, bones, nerves & vessels are reconstructed after injuries or fractures.
  • Facial Injuries: Injuries of face & fracture of facial bones heal with minimum scarring & deformities when treated by plastic surgeon.
  • Micro vascular Surgery: It deals with very small vessels & nerves. Reattachment of finger, limbs, ear, scalp & penis after amputation, nerve injury repair and arterial injury repair are some of the commonly done microsurgery. Microsurgical flaps for wound cover and cancer reconstruction are also done.
  • Cancer Reconstruction surgery: Various flap surgeries to reconstruct the defect created by cancer excision.
  • Cosmetic surgery: Surgeries are performed to enhance the beauty. Commonly done procedures include liposuction, abdominoplasty, rhinoplasty , breast surgery,etc.

BOOK AN APPOINTMENT

OUR DOCTORS

Dr Rajendra Gandhi- Plastic Surgery

Dr.Rajendra Gandhi

M.Ch. Plastic Surgeon
Dr Abhishek ghosh plastic surgeon

Dr. Abhishek Ghosh

M.Ch., Microvascular & Reconstruction Surgeon
team-8-1

Dr. Abhijeet Patil

(Plastic Surg.)

Dr. Swapna Athavale

MBBS, DNB, Gen Surg, MCh(Plastic Surg)

TESTIMONIALS

आदरणीय डाँक्टर मानेसर मी श्रीयुत काटेसर श्रीयुत टील्लुसर श्रीयुत शिंगवीसर यांच्या हास्यपरिवारातली एक सदस्य आहे मी महात्मा फुले सभागृहात झालेल्या तुमच्या गुढग्यांच्या प्रत्यारोपणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थीत होते त्यावेळी नोबेलहाँस्पिटलच्या स्थापनेपासुनचा इतिहास समजला अन मी खुप आचंबित झाले तुमचा आज पर्यतचा प्रवासपाहुन। मी तुम्हाला पाहिलय ते त्याच वेळी स्टेजवर तरीही धाडस करत्येय हे मनात जे आहे ते सांगायच कारण मला हे हाँस्पिटल आपल वाटतय। दिनांक 5 आँगस्ट रोजी माझ्या मिस्टरांना वय 78 श्वसनाला खुप त्रास होवु लागला मी सेंट्रल गव्हरमेंट पेंन्शनर असल्याने Cghs कार्डधारक आहे त्यामुळे त्यांना आपल्या नोबेललाच अँडमिट केल सेमीला जागा नसल्यामुळे जनरला अँडमिट केले तिथे तातडीने त्यांच्यावर इलाज केले गेले आणि तासाभरातच त्यांना श्वास घेता येवु लागला तिथला सगळाच स्टाँफ खुप अँक्टीव आहे अन स्वच्छता सुध्दा वाखाणण्याजोगी आहे स्टाफ अन सर्व डाँ काळजी घेवुन दिलासा देत होते हा अनुभवच खुप आनंददायी होता 50 टक्के पेशंट आपलि एव्हढी काळजी घेतली जात्येय या कल्पनेनेच उभारी धरून डाँ ना बरे होण्यासाठी सहकार्य देतात। दुसरी घटना अशी की जनरला मिस्टरांच्या जवळ स्टुलावर 10ते 12 तास बसल्यामुळे माझे वय74 माझ्या पायांवर खुपच सुज आली डाँ टिना मँडमच्या कानावर टील्लुसरांनी हे घातल्यानंतर त्यांनी आम्हाला लगेच 312अ ला शिफ्ट केल परंतु त्याच रात्रि मला स्वताला सर्व अंगावर सुज येवुन अस्वस्थ वाटु लागले स्टाफनर्सने यला कँज्युलिटीत जायला सांगीतले मी भीत भीतच कँज्युलिटित गेले तेव्हा रात्रीचे एक वाजले होते डाँक्टर निलेश मगर ड्युटिवर होते त्यांनी लगेचच मला शीरेतुन इंजेक्शन देवुन तिथेच अर्धातास झोपवुन ठेवले दहाव्या मिनीटाला माझी सुज ओसरून मला बरे वाटु लागले या मुलाने मला धीर तर दिलाच आणि सोबत देवुन रूमवर पाठवीले। सर मला तुमच्या हाँस्पीटल मधे माणसाच्या रूपातला परमेश्वर पदोपदी जाणवला हा परमेश्वर असाच जागा राहो अन तुमची खुपखुप भरभराट होवो हिच मनापासुन प्रार्थना

EMAIL US
BOOK AN APPOINTMENT
CALL 8007006611