General Surgery

General Surgery

The department provides comprehensive, round the clock services for all general surgical procedures. The general surgeons work closely with other specialists involved in each patient’s care to diagnose and provide timely surgical intervention for complex conditions.

Overview

We have Ultramodern operation theatres, Air filters and latest sterilization equipment, 3 chip High definition camera and Laparoscopic system for Key hole surgeries, Harmonic shears and ENSEAL to make surgery bloodless,. We got high standard support ICU, Laboratory and Imaging like CT, MRI, USG & digital X-ray.

Treatment

Gastrointestinal Surgeries and Laparoscopic surgeries like Gastrostomies, Peptic Ulcer surgery, cancers, difficult and redo gastrointestinal surgeries, adhesiolysis etc.

Laparoscopic Surgeries for Gall stones, appendix, Hernias both groin, umbilical hiatus and Incisional, Acid Reflux surgery, Adhesiolysis. Also specializes in Single port and Hybrid (Hand assisted) Laparoscopic surgery.

Bariatric Surgeries (Obesity / weight reduction surgery) like Banding, Sleeve and Bypass surgery.

Colorectal Surgeries like Haemorrhoids, Complex and Recurrent Fistula in ano, Fissures, Rectal prolapse, Cancers of the Colon and Rectum, Pilonidal Sinus, Redo colorectal surgeries, Crohns and Ulcerative Colitis, Polyposis etc.

Hepatopancreatobiliary Surgery like Gall stones surgery, biliary strictures, Choledochal cyst, Hepatic resections, Whipple’s operation pancreatic cancers, Pancreatic Endocrine tumours, Surgery for Acute and Chronic Pancreatitis, Portal hypertension and shunt surgery.

Thoracoscopic Surgery like Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) like decortication of the Lung both open and thoracoscopic, Thymectomy and Mediastinal masses, Oesophagostomy for Corrosive strictures and cancers.

Endocrine Surgery like Thyroidectomies both open and Video assisted, Parathyroidectomies, Adrenalectomies, Breast surgery both Benign as well as Cancers. Performing Breast Conservative Surgeries (BCT).

BOOK AN APPOINTMENT

OUR DOCTORS

Dr.Umesh Paprunia

M.S (Gen. Surg)

Dr Abhijit A Whatkar

M.B.B.S., D.N.B ( Gen Surgery ) F.MAS ., D.MAS ( Minimal access Surgery ) F.C.P.S. ( Gen Surgery )

Dr. Girija Patil

DNB, (Gen. Surg.)M.R.G.S. (UK) Proctologist

Dr. Shardul Date

MBBS FCPS DNB(Peripheral Vascular Surgery)
Dr Sushil Deshmukh general surgery

Dr. Sushil Deshmukh

Varicose Veins Surgeon (MBBS, MS)

Dr. Suhasini Jadhav

MBBS, Ms(General Surgery), FIAGES, General & Bariatric Surgery

TESTIMONIALS

आदरणीय डाँक्टर मानेसर मी श्रीयुत काटेसर श्रीयुत टील्लुसर श्रीयुत शिंगवीसर यांच्या हास्यपरिवारातली एक सदस्य आहे मी महात्मा फुले सभागृहात झालेल्या तुमच्या गुढग्यांच्या प्रत्यारोपणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थीत होते त्यावेळी नोबेलहाँस्पिटलच्या स्थापनेपासुनचा इतिहास समजला अन मी खुप आचंबित झाले तुमचा आज पर्यतचा प्रवासपाहुन। मी तुम्हाला पाहिलय ते त्याच वेळी स्टेजवर तरीही धाडस करत्येय हे मनात जे आहे ते सांगायच कारण मला हे हाँस्पिटल आपल वाटतय। दिनांक 5 आँगस्ट रोजी माझ्या मिस्टरांना वय 78 श्वसनाला खुप त्रास होवु लागला मी सेंट्रल गव्हरमेंट पेंन्शनर असल्याने Cghs कार्डधारक आहे त्यामुळे त्यांना आपल्या नोबेललाच अँडमिट केल सेमीला जागा नसल्यामुळे जनरला अँडमिट केले तिथे तातडीने त्यांच्यावर इलाज केले गेले आणि तासाभरातच त्यांना श्वास घेता येवु लागला तिथला सगळाच स्टाँफ खुप अँक्टीव आहे अन स्वच्छता सुध्दा वाखाणण्याजोगी आहे स्टाफ अन सर्व डाँ काळजी घेवुन दिलासा देत होते हा अनुभवच खुप आनंददायी होता 50 टक्के पेशंट आपलि एव्हढी काळजी घेतली जात्येय या कल्पनेनेच उभारी धरून डाँ ना बरे होण्यासाठी सहकार्य देतात। दुसरी घटना अशी की जनरला मिस्टरांच्या जवळ स्टुलावर 10ते 12 तास बसल्यामुळे माझे वय74 माझ्या पायांवर खुपच सुज आली डाँ टिना मँडमच्या कानावर टील्लुसरांनी हे घातल्यानंतर त्यांनी आम्हाला लगेच 312अ ला शिफ्ट केल परंतु त्याच रात्रि मला स्वताला सर्व अंगावर सुज येवुन अस्वस्थ वाटु लागले स्टाफनर्सने यला कँज्युलिटीत जायला सांगीतले मी भीत भीतच कँज्युलिटित गेले तेव्हा रात्रीचे एक वाजले होते डाँक्टर निलेश मगर ड्युटिवर होते त्यांनी लगेचच मला शीरेतुन इंजेक्शन देवुन तिथेच अर्धातास झोपवुन ठेवले दहाव्या मिनीटाला माझी सुज ओसरून मला बरे वाटु लागले या मुलाने मला धीर तर दिलाच आणि सोबत देवुन रूमवर पाठवीले। सर मला तुमच्या हाँस्पीटल मधे माणसाच्या रूपातला परमेश्वर पदोपदी जाणवला हा परमेश्वर असाच जागा राहो अन तुमची खुपखुप भरभराट होवो हिच मनापासुन प्रार्थना

EMAIL US
BOOK AN APPOINTMENT
CALL 8007006611