Critical Care

know more about us

CRITICAL & TRAUMA CARE

We are ready to help when people need us the most during medical emergencies, traumatic and life-threatening injuries. We have the finest resources and sharpest skills to treat you immediately, as you are our priority. 

Overview

Noble Hospital Emergency Department (ED) in association with Department of Critical care (ICU) provides timely, high-quality acute care to patients, 24 hours a day. We are ready to help when people need us the most during medical emergencies, traumatic and life-threatening injuries. Our specially trained medical team offers superior emergency care in a high-tech facility and responds to situations quickly and immediately. Our ED and ICU follows standards established by NABH and ATLS, ensuring each member of the trauma team is poised and ready to provide quality care to patients in emergencies. Our mission is to provide care for injured patients in a competent and compassionate manner.

Noble Hospital Emergency Department and ICU are designed in such a way that emergency support is available within minutes of arrival to provide life-saving care.

Facilities

Noble Hospital Emergency and Critical care Department are equipped with

 • Well trained Doctors, nurses, and paramedical staff
 • Trained casualty medical officers, Senior Critical care Specialist, Anesthesiologist, Orthopedicians, Surgeons, Neuro-Surgeon, Radiologist, Plastic surgeons and Vascular surgeons.
 • This helps in proper assessment, triage and appropriate emergency interventions and management of trauma of any severity.
 • Excellent state of art equipment and technology like Multi-Para cardiac Monitors, Ventilators, Defibrillators, pacemakers.
 • Sophisticated imaging and Diagnostic modalities like
  • Whole Body CT scan (128 Slice)
  • MRI – 1.5 t
  • Latest Sonography machine
  • X-Ray Facility and 24/7 Pathology Lab (NABL)
  • State of art Cardiac Cath LAB
 • In house Blood Bank with facility for component therapy
 • State of art OT complex with “Green” certification
 • Critical care ambulance services.

With the help of these facilities, Noble Hospital has the capability to carry out following interventions

 • Emergency and complex brain and spine surgeries
 • Orthopedic interventions for simple and complex fractures
 • Treatment of blunt and penetrating injuries of any severity and any part, especially abdomen and chest
 • Plastic surgical Reconstruction of mutilatated and crushed body part
 • Limb saving surgeries for severely crushed and amputated limbs
 • Management of chest wall , lung and heart trauma

Achievements

The advantage of such all-around facility is

 • Survival rates are increased
 • Long term patient outcomes are better
 • Care is better co-ordinated.
 • Assessment, stabilization, and interventions are done quickly and efficiently

BOOK AN APPOINTMENT

OUR DOCTORS

DR. Khan

Dr. Z A Khan

MD Medicine

TESTIMONIALS

आदरणीय डाँक्टर मानेसर मी श्रीयुत काटेसर श्रीयुत टील्लुसर श्रीयुत शिंगवीसर यांच्या हास्यपरिवारातली एक सदस्य आहे मी महात्मा फुले सभागृहात झालेल्या तुमच्या गुढग्यांच्या प्रत्यारोपणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थीत होते त्यावेळी नोबेलहाँस्पिटलच्या स्थापनेपासुनचा इतिहास समजला अन मी खुप आचंबित झाले तुमचा आज पर्यतचा प्रवासपाहुन। मी तुम्हाला पाहिलय ते त्याच वेळी स्टेजवर तरीही धाडस करत्येय हे मनात जे आहे ते सांगायच कारण मला हे हाँस्पिटल आपल वाटतय। दिनांक 5 आँगस्ट रोजी माझ्या मिस्टरांना वय 78 श्वसनाला खुप त्रास होवु लागला मी सेंट्रल गव्हरमेंट पेंन्शनर असल्याने Cghs कार्डधारक आहे त्यामुळे त्यांना आपल्या नोबेललाच अँडमिट केल सेमीला जागा नसल्यामुळे जनरला अँडमिट केले तिथे तातडीने त्यांच्यावर इलाज केले गेले आणि तासाभरातच त्यांना श्वास घेता येवु लागला तिथला सगळाच स्टाँफ खुप अँक्टीव आहे अन स्वच्छता सुध्दा वाखाणण्याजोगी आहे स्टाफ अन सर्व डाँ काळजी घेवुन दिलासा देत होते हा अनुभवच खुप आनंददायी होता 50 टक्के पेशंट आपलि एव्हढी काळजी घेतली जात्येय या कल्पनेनेच उभारी धरून डाँ ना बरे होण्यासाठी सहकार्य देतात। दुसरी घटना अशी की जनरला मिस्टरांच्या जवळ स्टुलावर 10ते 12 तास बसल्यामुळे माझे वय74 माझ्या पायांवर खुपच सुज आली डाँ टिना मँडमच्या कानावर टील्लुसरांनी हे घातल्यानंतर त्यांनी आम्हाला लगेच 312अ ला शिफ्ट केल परंतु त्याच रात्रि मला स्वताला सर्व अंगावर सुज येवुन अस्वस्थ वाटु लागले स्टाफनर्सने यला कँज्युलिटीत जायला सांगीतले मी भीत भीतच कँज्युलिटित गेले तेव्हा रात्रीचे एक वाजले होते डाँक्टर निलेश मगर ड्युटिवर होते त्यांनी लगेचच मला शीरेतुन इंजेक्शन देवुन तिथेच अर्धातास झोपवुन ठेवले दहाव्या मिनीटाला माझी सुज ओसरून मला बरे वाटु लागले या मुलाने मला धीर तर दिलाच आणि सोबत देवुन रूमवर पाठवीले। सर मला तुमच्या हाँस्पीटल मधे माणसाच्या रूपातला परमेश्वर पदोपदी जाणवला हा परमेश्वर असाच जागा राहो अन तुमची खुपखुप भरभराट होवो हिच मनापासुन प्रार्थना

EMAIL US
BOOK AN APPOINTMENT
CALL 8007006611