Breast Cancer Surgery

Breast Cancer Surgery

All the complaints relative to breasts is taken care by the breast oncology surgeons. The surgical team helps you deal with all your breast problems including lumps, breast pain or even breast cancer.

Breast Cancer Surgery

Overview
All the complaints relative to breasts is taken care by the breast oncology surgeons. The surgical team helps you deal with all your breast problems including lumps, breast pain or even breast cancer. Frequency of breast cancer is rapidly rising in India. Today breast cancer is the second most common cancer in women. However early detection and treatment at early stage can prevent many deaths and prolong patients life. Screening by mammography can detect cancer at early stage. It is recommended in women above 40 years of age especially those who have family history.

Treatment of breast cancer includes surgery, chemotherapy and radiotherapy depending upon stage of the disease. Due to recent advances and lot of research in breast cancer mastectomy is not necessary in all patients and breast conservation surgery is possible in many patients.

At Noble Hospital all facilities regarding breast health care are available. It includes mammography screening, FNAC and biopsy of breast lump, surgical management and chemotherapy. Cosmetic surgeries of breast like reduction mammoplasty and augmentation are also performed.

Breast Cancer Treatment

Most women with breast cancer have some type of surgery as part of their treatment. Depending on the situation, surgery may be done for different reasons. For example, surgery may be done to:

  • Remove as much of the cancer as possible (breast-conserving surgery or mastectomy)
  • Find out whether the cancer has spread to the lymph nodes under the arm (sentinel lymph node biopsy or axillary lymph node dissection)
  • Restore the breast’s shape after the cancer is removed (breast reconstruction)
  • Relieve symptoms of advanced cancer

Breast reconstruction after surgery

After having a mastectomy (or some breast-conserving surgeries), a woman might want to consider having the breast mound rebuilt to restore the look of the breasts after surgery. This is called breast reconstruction.

If you are thinking about having reconstructive surgery, it’s a good idea to discuss it with your breast surgeon and a plastic surgeon before your mastectomy. This gives the surgical team time to plan out the treatment options that might be best for you, even if you wait and have the reconstructive surgery later.

BOOK AN APPOINTMENT

WINGS OF DIABETIC CLINIC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusm o od tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. d tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Diet & Nutrition Department
Dr Nikita Jitkar

Diabetic Obesity
Clinic
Dr Kedar Patil

Diabetic Foot
Unit
Dr Sanjeev Kashyap

Diabetic Kidney
Unit
Dr Avinash Ignatius

Diabetic Retina
Eye Unit
Dr Sachin Bodhale

Diabetic Heart
Unit
Dr Rahul Sawant

Diabetic Foot
and Ankle
Dr Sampat Dumbre Patil

Diabetic Life Style
Counselor
Dr Shraddha Yadhav

OUR DOCTORS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusm o od tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. d tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

TESTIMONIALS

आदरणीय डाँक्टर मानेसर मी श्रीयुत काटेसर श्रीयुत टील्लुसर श्रीयुत शिंगवीसर यांच्या हास्यपरिवारातली एक सदस्य आहे मी महात्मा फुले सभागृहात झालेल्या तुमच्या गुढग्यांच्या प्रत्यारोपणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थीत होते त्यावेळी नोबेलहाँस्पिटलच्या स्थापनेपासुनचा इतिहास समजला अन मी खुप आचंबित झाले तुमचा आज पर्यतचा प्रवासपाहुन। मी तुम्हाला पाहिलय ते त्याच वेळी स्टेजवर तरीही धाडस करत्येय हे मनात जे आहे ते सांगायच कारण मला हे हाँस्पिटल आपल वाटतय। दिनांक 5 आँगस्ट रोजी माझ्या मिस्टरांना वय 78 श्वसनाला खुप त्रास होवु लागला मी सेंट्रल गव्हरमेंट पेंन्शनर असल्याने Cghs कार्डधारक आहे त्यामुळे त्यांना आपल्या नोबेललाच अँडमिट केल सेमीला जागा नसल्यामुळे जनरला अँडमिट केले तिथे तातडीने त्यांच्यावर इलाज केले गेले आणि तासाभरातच त्यांना श्वास घेता येवु लागला तिथला सगळाच स्टाँफ खुप अँक्टीव आहे अन स्वच्छता सुध्दा वाखाणण्याजोगी आहे स्टाफ अन सर्व डाँ काळजी घेवुन दिलासा देत होते हा अनुभवच खुप आनंददायी होता 50 टक्के पेशंट आपलि एव्हढी काळजी घेतली जात्येय या कल्पनेनेच उभारी धरून डाँ ना बरे होण्यासाठी सहकार्य देतात। दुसरी घटना अशी की जनरला मिस्टरांच्या जवळ स्टुलावर 10ते 12 तास बसल्यामुळे माझे वय74 माझ्या पायांवर खुपच सुज आली डाँ टिना मँडमच्या कानावर टील्लुसरांनी हे घातल्यानंतर त्यांनी आम्हाला लगेच 312अ ला शिफ्ट केल परंतु त्याच रात्रि मला स्वताला सर्व अंगावर सुज येवुन अस्वस्थ वाटु लागले स्टाफनर्सने यला कँज्युलिटीत जायला सांगीतले मी भीत भीतच कँज्युलिटित गेले तेव्हा रात्रीचे एक वाजले होते डाँक्टर निलेश मगर ड्युटिवर होते त्यांनी लगेचच मला शीरेतुन इंजेक्शन देवुन तिथेच अर्धातास झोपवुन ठेवले दहाव्या मिनीटाला माझी सुज ओसरून मला बरे वाटु लागले या मुलाने मला धीर तर दिलाच आणि सोबत देवुन रूमवर पाठवीले। सर मला तुमच्या हाँस्पीटल मधे माणसाच्या रूपातला परमेश्वर पदोपदी जाणवला हा परमेश्वर असाच जागा राहो अन तुमची खुपखुप भरभराट होवो हिच मनापासुन प्रार्थना

EMAIL US
BOOK AN APPOINTMENT
CALL 8007006611